Laatste nieuws
Simone Diegenbach

Visie, ontwerp en strategie binnen ruimtelijke planprocessen

Wat bindt actoren aan een proces?
Wat bindt mensen aan een woonbuurt, stad of landschap?

Een herkenbare identiteit, vastgelegd in een concept kan hierbij een rol spelen.
  • het concept bevindt zich op het raakvlak tussen inhoud en proces.
  • een aansprekende identiteit verbindt partijen die zich hiermee identificeren;
  • een concept kan bijdragen aan een herkenbare, onderscheidende identiteit;
  • een concept is flexibel terwijl het toch richting geeft aan een ontwikkelingen;
Sinds 2000 werkt Simone Diegenbach als zelfstandig Landschapsarchitect aan een breed scala aan opdrachten. Het concept als drager van de te realiseren identiteit en verbinder van partijen speelt daarbij een belangrijke rol.

De opdrachten richten zich op:
  • strategie, ontwerp, proces- en projectmanagement;
  • op verschillende schaalniveaus en de relatie daartussen;
  • op structuurniveau en regionaal niveau;
  • op steden en stadslandschappen;
  • altijd in samenwerking.